Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Ekstraordinær Generalforsamling

11. april 2019 @ 19:00 - 21:30

Gratis

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag
a. Beslutning om salg af huset og indstilling af foreningens aktiviteter
b. Debat om foreningens fremtid i et større forum – herunder med Ejer Bjerge
3. a. Fremlæggelse af budget
b. Fastlæggelse af kontingent
4. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt

På den ordinære generalforsamling den 5. marts 2019 stemte 17 medlemmer for og 3 imod at foreningens virksomhed nedlægges pr. 1. september 2019. Det viser sig dog, at det er mere hensigtsmæssigt at vente med at nedlægge foreningen til aktiverne er afhændet og bestyrelsen har derfor stillet et nyt forslag (som ikke kræver endnu en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtages).

De foreløbigt indkomne forslag lyder i deres fulde ordlyd:
a. Forslag fra bestyrelsen: Det foreslås, at foreningens ejendom beliggende Horsensvej 117, 8660 Skanderborg sælges. Det pålægges derfor den kommende bestyrelse at søge ejendommen solgt bedst muligt til pris, overtagelsesdag og øvrige vilkår efter bestyrelsens skøn efter indhentelse af én eller flere mæglervurderinger, som dog ikke skal være bindende for bestyrelsen. Bestyrelsen i forening befuldmægtiges af generalforsamlingen til at gennemføre salget af ejendommen beliggende Horsensvej 117, 8660 Skanderborg samt til at foretage alle nødvendige handlinger, som er følge heraf. Bestyrelsen er opmærksom på, at ejerforholdene skal undersøges. Endvidere overlades det til bestyrelsen at bestemme – herunder indstille – foreningens aktiviteter, så de stemmer overens med salgsbestræbelserne. Efter et salg indkalder bestyrelsen til generalforsamlinger med henblik på forenings opløsning.

b. Forslag fra Lars Clausen: Det pålægges den ny bestyrelse at tage debatten om foreningen og husets fremtid i et større forum, f.eks. under Ejer Bjerge. Formålet skal være at få undersøgt grundigt, hvilken rolle forsamlingshuset skal have i fremtiden og hvilken rolle borgerforeningen skal have i fremtiden. Bestyrelsen får maksimalt 1 år til denne opgave og skal senest ved den ordinære generalforsamling i 2020 fremlægge en plan for foreningens og husets videre drift eller nedlæggelse.

c. Forslag fra Ejer Bjerge: Såfremt generalforsamlingen beslutter at nedlægge foreningen, foreslår bestyrelsen for Ejer Bjerge, at foreningens aktiver overdrages til Ejer Bjerge. I så fald vil bestyrelsen og styregruppen i samarbejde med repræsentanter for samtlige foreninger i lokalområdet anvende aktiverne til at fremme udvikling og fællesskab i Ovsted sogn i overensstemmelse med Forsamlingshusets vedtægter.

Alle er velkomne til at deltage i debatten, men husk, at KUN MEDLEMMER HAR STEMMERET OG ER VALGBARE. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Detaljer

Dato:
11. april 2019
Tidspunkt:
19:00 - 21:30
Pris:
Gratis

Arrangør

Forsamlingshuset
Se Arrangør hjemmeside